Uavhengig Kontroll - Takstmann Jan Ove Røvang
Trenger dere en uavhengig kontroll av våtrom eller tettheten av boligen din, kontakt oss.
Din spesialist!

Uavhengig kontroll tetthet og våtrom

Vi tilbyr boligleverandører og privatpersoner uavhengig kontroll både av våtrom og tetthet av hus under oppføring. Her anbefales det å teste både når vindsperren er ferdig, og ferdig bolig. Første testen bør utføres når bygget er tett utvendig, inkludert dører og vinduer montert. (dette anbefales for å unngå dyre og unødvendige utbedringer i slutten av byggeprosessen.) Når så huset er ferdig og innflytningsklart foretas endelig trykktest iht. kravet og eventuelt slutt kontroll av våtrommene for en komplett uavhengig kontroll og utgivelse av dokumentasjon for uavhengig kontroll som underlag til ferdigattest. Ved å benytte denne metoden oppnår vi tette og kostnads effektive hus.

Tette hus er lik lave energikostnader!

Eldre bygg har andre krav og behov, her tilbyr vi og utarbeider en rapport med forslag på utbedringer som anbefales for å senke lekkasjetallet og bedre boligens totale energikostnader.

Ta kontakt for spesifikt tilbud, eller se vedlagt prisliste.

Hva koster det?

Prisene vil alltid variere med omfang av prosjektet og hvor stor byggningsmassen er.

Ta kontakt med oss på et tidlig tidspunkt så får dere ett godt uforpliktende tilbud av oss.

Se også vår vedlagte prisliste.

Om oss

Takst.org er en virksomhet som tilbyr det meste innen takst og takseringstjenester.

Herunder blant annet uavhengig kontroll, verdi- og lånetakst, tilstandsrapporter, byggelånsoppfølging, bistand ved overtagelsen, salg, kjøp, termofotografering, samt generell rådgivning innenfor bygg og eiendom.

Kontakt oss

    Tlf (obligatorisk)